Tavoitteiden voima – mahdottoman mahdollisuus

separator

Oikein asetettuina tavoitteet toimivat suurena motivaation lähteenä ja kannustavat siirtymään oman mukavuusalueen ulkopuolelle: Saavuttamaan aiemmin saavuttamattomissa olevan. Väärinasetettuina tavoitteet kuitenkin muodostavat riskin heikentyneeseen suorituskykyyn ja kehityksen hidastumiseen, mikä luultavasti ei ollut tavoitteenasettelun alkuperäinen tavoite.