DREAM STAR

Motivaatio ja motivoiminen ovat asioita, jotka koskettavat hyvin voimakkaasti jokaista esimiesasemassa toimivaa, niitä jotka valmentavat tai opettavat sekä vanhempia tai kasvatusroolissa olevia. Jokaista työssäkäyvää, opiskelijaa, urheilijaa ja niitä, joilla on harrastuksia. Ne liittyvät kaikkiin, jotka toimivat osana ryhmää tai tiimiä. Ne ovat merkittäviä jokaiselle, joka haluaa päästä elämässään eteenpäin, kasvaa ja kehittyä sekä jokaista, joka haluaa elämässään saavuttaa jotain. 

Oikeastaan muita motivaatio ei juurikaan kosketa.